Të gjitha kategoritë

Produkte

Vendndodhja:home>Produkte

Ndërsa cilësia dhe performanca e produkteve industriale vazhdojnë të përmirësohen, ashtu edhe kërkesat për pamjen dhe qëndrueshmërinë e tyre. Prandaj, ekziston një kërkesë në rritje të vazhdueshme për pigmente më të qëndrueshme për të ngjyrosur produkte të tilla si ngjyra, plastika, materiale ndërtimi dhe qeramika. Pigmentet komplekse të ngjyrave inorganike kanë një rëndësi në rritje për formuluesit, ato kanë nevojë për të përmbushur kërkesat më të larta për stabilitetin e nxehtësisë, rezistencën ndaj motit dhe qëndrueshmërinë e dritës, duke marrë parasysh aspektet ekologjike të produkteve përfundimtare. Deri tani, pigmentet komplekse inorganike të ngjyrave janë klasa më e qëndrueshme e pigmenteve të zhvilluara nga industria e ngjyrave.

Produkte